ต้อนรับคณะนักกีฬาจากเทศบาลเมืองสุไหงโกลก


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ทางลาดุลย์ฟาร์มได้มีโอกาสต้อนรับทัพนักกีฬาจากเทศบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันและพาคณะเดินชมกิจการโดยรอบของฟาร์มเรา

เทศบาลสุไหงโกลก ลาดุลย์ฟาร์ม เทศบาลสุไหงโกลก
ลาดุลย์ฟาร์ม - คณะนักกีฬาเทศบาลสุไหงโกลก