ตัวแทนจำหน่ายลาดุลย์ฟาร์ม สาขาสงขลา


ตัวแทนจำหน่ายเนื้อแปรูปฮาลาลลาดุลย์ฟาร์ม สาขาสงขลา

ตัวแทนจำหน่ายเนื้อแปรรูปฮาลาลลาดุลย์ฟาร์ม สาขาสงขลา
ตั้งอยู่ที่ ร้านตัสนีมเบเกอรี่ ใกล้มัสยิดบ้านบน ย่านเมืองเก่าสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

ติดต่อตัวแทน:
โทร.089-6537721 หรือ 074-311665 (คุณตัสนีม)
FB Page: ตัวแทนจำหน่ายลาดุลย์ฟาร์ม สาขาสงขลา

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าลาดุลย์ฟาร์ม สาขาสงขลา