ตัวแทนจำหน่ายลาดุลย์ฟาร์ม สาขาภูเก็ต


ตัวแทนจำหน่ายสินค้าลาดุลย์ฟาร์ม สาขาภูเก็ต

ตัวแทนจำหน่ายเนื้อแปรรูปฮาลาลลาดุลย์ฟาร์ม สาขาภูเก็ต
อยู่ใกล้กับมัสยิดกียามุดดีน บ่อแร่ (ทางไปอ่าวมะขาม) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

**มีบริการส่งทั่วภูเก็ต**

ติดต่อตัวแทน:
โทร.076-315336 และ 081-8937916 (คุณมารียะห์)
FB Page: ตัวแทนจำหน่ายลาดุลย์ฟาร์ม สาขาภูเก็ต

ตัวแทนจำหน่ายเนื้อแปรรูปฮาลาลลาดุลย์ฟาร์ม สาขาภูเก็ต