แหนมเนื้อ


แหนมเนื้ออิสลาม | ลาดุลย์ฟาร์ม

แหนมเนื้อลาดุลย์ฟาร์ม

นำเนื้อวัวชั้นดีมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เพราะต้องการให้ลูกค้าได้ทานสินค้าคุณภาพ นำมาหมักกับส่วนผสมตามสูตรของเราจนได้รสเปรี้ยว ลูกค้าจะนำไปย่างหรือทอดก็ไม่แตก เพราะแหนมเนื้อของลาดุลย์ฟาร์ม เน้นเนื้อไม่เน้นข้าว

แหนมเนื้อลาดุลย์ฟาร์ม  halal-fermented-beef-sausage-3