ลูกชิ้นเอ็น


ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ ลาดุลย์ฟาร์ม

ลูกชิ้นเอ็นลาดุลย์ฟาร์ม

ต่อยอดความอร่อยจากลูกชิ้นเนื้อสูตรเดิมเพิ่มเติมคือเอ็นกรุบกรอบ เมนูที่หลายคนเรียกร้อง ยังคงคุณภาพของกลิ่นพริกไทยที่เป็นเอกลักษณ์ หมักผสมคลุกเคล้าจนกลิ่นคละคลุ้ง

ลูกชิ้นเอ็นฮาลาล | ลาดุลย์ฟาร์ม  ลูกชิ้นเอ็นอิสลาม