ลิ้นแดดเดียว


ลิ้นวัวแดดเดียวอิสลาม

ลิ้นแดดเดียวลาดุลย์ฟาร์ม

ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของลิ้นวัว หลังจากหมักส่วนผสมและตากแล้ว ลิ้นแดดเดียวที่ได้จะมีกลิ่นหอมยั่วยวน

เรานำลิ้นวัวมาเลาะเอาส่วนที่เหนียวออก ก่อนนำไปหมักส่วนผสมและออกตาก ท่านจึงมั่นใจได้ว่าลิ้นของเราจะนุ่มเคี้ยวง่ายแน่นอนครับ

ลิ้นแดดเดียวลาดุลย์ฟาร์ม  ลิ้นวัวแดดเดียว