รอบรั้วลาดุลย์ฟาร์ม


ต้อนรับคณะนักกีฬาจากเทศบาลเมืองสุไหงโกลก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ทางลาดุลย์ฟาร์มได้มีโอกาสต้อนรับทัพนักกีฬาจากเทศบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาเทศบาลระดับประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันและพาคณะเดินชมกิจการโดยรอบของฟาร์มเรา