ฟาร์มของเรา


ลาดุลย์ฟาร์ม

อดีต

ด้วยประสบการณ์การเลี้ยงโคขุนและชำแหละเนื้อส่งตลาดที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ทำให้มีลูกค้าประจำที่ไว้ใจซื้อเนื้อจากฟาร์มของเราไปประกอบอาหารจำหน่ายมากมาย และการดำเนินกิจการของเราตั้งอยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยกัน เราได้สั่งอาหารสัตว์จากเกษตรกรที่ปลูกหญ้า ปลูกข้าวโพด แปรรูปออกมาเป็นอาหารเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์อยู่สม่ำเสมอ ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกแรง และยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่อาศัย สร้างให้เป็นกลุ่มชุมชนเข้มแข็งให้ได้

ปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ.2556 เราริเริ่มที่จะนำเนื้อจากการชำแหละส่วนหนึ่งมาแปรรูปออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ไส้กรอกเนื้อ เนื้อแดดเดียว แหนมเนื้อ ไส้อั่วเนื้อ เนื้อสวรรค์ เนื้อเชียง และผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปอีกมากมาย นอกจากนี้เรายังมี เนื้อแพะแปรรูป ซึ่งเป็นแพะที่เราเลี้ยงในฟาร์มจำหน่ายด้วย กลไกในการผลิตของเราตั้งอยู่บนหลักการของศาสนาเป็นสำคัญ นั่นคือ ความสะอาด ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และการคัดสรรเนื้อส่วนที่ดีที่สุดมาแปรรูปให้กับผู้บริโภค

ปลายปี พ.ศ. 2557 เราตั้งใจจะขยายฐานลูกค้าของเรา โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นมุสลิมและผู้ที่นิยมบริโภคเนื้อวัว โดยเราได้ขยายธุรกิจออกมาในรูปของแฟรนไชส์ นำผลิตภัณฑ์ของเราใส่ตู้แช่แข็งวางจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจจะร่วมธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับเรา

กลางปี พ.ศ. 2558 เราพบว่าการขยายตลาดผ่านระบบแฟรนไชส์ยังไม่ใช่คำตอบสำหรับเรา เราจึงเก็บพับโครงการไว้ก่อนแล้วหันมาทำสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น ขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล จนได้รับตรารับรองฮาลาลให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และเริ่มเปลี่ยนแผนธุรกิจจากเดิมที่ต้องการขายแฟรนไชส์ เปลี่ยนเป็นการหาตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าของเราในวงกว้างก่อน ซึ่งในขณะนี้เรามีตัวแทนจำหน่ายสินค้าลาดุลย์ฟาร์มมากกว่า 10 สาขาทั่วประเทศแล้วครับ

อนาคต

เราจะยังคงเพิ่มฐานกำลังการผลิต และจะเพิ่มเติมตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้ได้ในหลายจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าลาดุลย์ฟาร์มที่มีเพิ่มมากขึ้น และต้องยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าไม่ให้ด้อยลง

เพราะการค้าขายคือการทำอีบาดะห์ เราจึงต้องทำมันให้ดีที่สุด