ร่วมสมทบทุนจัดทำเสื้อปั่นจักรยานในงาน ปั่นดุนยาเพื่ออาคีเราะห์ครั้งที่ 7


ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ลาดุลย์ฟาร์ม ได้เป็นส่วนร่วมเล็กๆสนับสนุนการปั่นจักรยานเพื่อการกุศลของโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ในชื่อโครงการ ปั่นดุนยาเพื่ออาคีเราะห์ เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการศึกษาและสร้างอาคารเรียนอนุบาล

โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ปั่นดุนยาเพื่ออาคีเราะห์ ปั่นดุนยาเพื่ออาคีเราะห์ ปั่นดุนยาเพื่ออาคีเราะห์  ปั่นดุนยาเพื่ออาคีเราะห์
ปั่นดุนยาเพื่ออาคีเราะห์